Våra kunder är i dag är inom följande segment:

RH Components referenser

Fordonsindustri
Medicin
Hydraulik
Massaindustri
Förpacknings industri
Mekanik Industri
Maskinbyggnation